تشخیص و درمان بیماری های کلیه

نارسایی کلیه یا کم کاری کلیه، سنگ کلیه، عفونت کلیه، کیست و تومور کلیه، سرطان کلیه، کلیه پلی کیستیک، سندروم نفروتیک، بیماری مزمن کلیه، گلومرولونفریت، خون در ادرار، سندروم آلپورت، نفریت (التهاب کلیه) ارثی، هیپراگزالوری اولیه، سیستینوری، پروتئینوری یا وجود پروتئین در ادرار، انسداد مجاری ادرار، عفونت ادراری، تکرر ادرار، درد کلیه