تشخیص و درمان بیماری های اورولوژی کودکان و نوزادان

بیضه نزول نکرده، هیپوسپادیاس، ریفلاکس وزیکویورترال، شب ادراری، عفونت های مجاری ادراری کودکان